2018 Оны захирлын тушаалууд

1. А/01 - Зардал батлах тухай

2. А/02 -Сургалтын зардал батлах тухай

3. А/03 - Тендер зарлах тухай

4. А/04 - Зардал батлах тухай

5. А/05 -Зардал батлах тухай

6. А/06 -Зардал батлах тухай

7. А/07 - Зардал батлах тухай

8. А/08 - Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай

9. А/09 - Эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамруулах тухай

10. А/10 - Зардал батлах тухай

11. А/11 - Зардал батлах тухай

12. А/12 - Зардал батлах тухай

13. А/13 - Зардал батлах тухай

14. А/14 - Шагналт цалин олгох тухай

15. А/15 Тушаал хүчингүй болгох тухай

16. А/16 -Зардал батлах тухай

17. А/17 - Үндсэн хөрөнгө худалдан авах тухай

18. А/18 - Зардал батлах тухай

19. А/19 - Сургалтын зардал батлах тухай

20. А/20 - Зардал батлах тухай

21. А/21 - Зардал батлах тухай

22. А/22 - Зардал батлах тухай

23. А/23 - Ө.Батзаяад цалингийн урьдчилгаа олгох тухай

24. А/24 - Үндсэн хөрөнгө худалдан авах тухай

25. А/25 - Зардал батлах тухай

26. А/26 - Зардал батлах тухай

27. А/27 - Дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

28. А/28 - Зардал батлах тухай

29. А/29 - Зардал батлах тухай

30. А/30 - Зардал батлах тухай

31. А/31 - Бэлэг бэлдэх тухай

32. А/32 - Шагналт цалин олгох тухай

33. А/33 - Ажлын хэсэг байгуулах тухай

34. А/34 - Шагналт цалин олгох тухай

5. А/35 - Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

36. А/36 - Зардал батлах тухай

37. А/37 - Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай

38. А/38 - Зардал батлах тухай

39. А/39 - Эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамруулах тухай

40. А/40 - Зардал батлах тухай

41. А/41 - Зардал батлах тухай 

42. А/42 - Ц.Отгонсүрэнд цалингийн урьдчилгаа олгох тухай

43. А/43 - Зардал батлах тухай

44. А/44 - Зардал батлах тухай

45. А/45 - А.Норовцэрэнд цалингийн урьдчилгаа олгох тухай

46. А/46 - Зардал батлах тухай

47. А/47 - Шагналт цалин олгох тухай

48. А/48 - Зардал батлах тухай

49. А/49 - Зардал батлах тухай

50. А/50 - Сарын аян зохион байгуулах тухай

51. А/51 - Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг шинэчлэх тухай

52. А/52 - Зардал батлах тухай

53. А/53 - Дотоод хяналт шалгалтын комисс байгуулах тухай

54. А/54 - Зардал батлах тухай

55. А/55 - Б.Даваацэндэд цалингийн урьдчилгаа олгох тухай

56. А/56 - Зардал батлах тухай

57. А/57 - Албан томилолтын зардал батлах тухай

58. А/58 - Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссыг шинэчлэн томилох тухай

59. А/59 - Мал сүргийн хөдөлгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай

60. А/60 - Зардал батлах тухай

61. А/61 - Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

62. А/62 - Зардал батлах тухай

63. А/63 -  Зардал батлах тухай

64. А/64 - Шагнал олгох тухай

65. А/65 - Зардал батлах тухай

66. А/66 - Ажлын хэсэг байгуулах тухай

67. А/67 - Шагналт цалин олгох тухай

68. А/68 - Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай

69. А/69 - Дахин үнэлгээ хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай

70. А/70 - Үнэлгээ хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай

71. А/71 - Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай

72. А/72 - Хангамжийн материал актлах тухай

73. А/73 - Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай.

 

 

 

 

 

 

Сэтгэгдэл (1)

  • Ninjin

    This is comment test

    2017-05-04 01:09:20

Сэтгэгдэл үлдээх