“Хүүхдийн эрүүл мэнд-Амны хөндийн эрүүл ахуй” сэдэвт урьдчилан сэргийлэх үзлэг

2019-01-14 08:05:45 0 0

Бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагуудад зориулсан сургалт зохион байгууллаа

2019-01-14 06:57:06 0 0

“Эрүүл хүнс амьдралын баталгаа” сургалт, семинар боллоо.

2019-01-14 06:32:07 0 0

Ажилд авна

2018-05-14 11:50:12 0 0

Ажилчдын танилцуулга

2018-04-19 22:58:04 0 0

"АСГАТ" ОНӨААТҮГ-ын бүтэц орон тоо

2018-04-19 22:41:07 0 36

Цэцэрлэгүүдийн вэб сайтууд

2018-04-16 21:39:15 0 0

2017 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх ажилд амжилттай шалгуулав

2018-04-15 22:54:34 0 0

Тендерийн үйл ажиллагааг зохион байгуулав

2018-04-15 22:35:52 0 38

Нийслэлийн засаг даргатай "Үр дүнгийн гэрээ" байгуулав.

2018-02-12 12:06:38 0 0

2017 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх ажилд амжилттай шалгуулав

2018-04-15 22:54:34 0 0

Ажлын байрны хоолзүй сэдэвт сургалт зохион байгуулав

2018-04-15 22:22:33 0 94

Тендерийн үйл ажиллагааг зохион байгуулав

2018-04-15 22:35:52 0 38

Цэцэрлэгүүдийн вэб сайтууд

2018-04-16 21:39:15 0 0

"АСГАТ" ОНӨААТҮГ-ын бүтэц орон тоо

2018-04-19 22:41:07 0 36

Захирлын тушаалууд

2018-02-08 15:13:45 0 1

Байгууллагын танилцуулга

2018-01-09 10:22:35 0 5406

Ажилчдын танилцуулга

2018-04-19 22:58:04 0 0

“Эрүүл хүнс амьдралын баталгаа” сургалт, семинар боллоо.

2019-01-14 06:32:07 0 0

Бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагуудад зориулсан сургалт зохион байгууллаа

2019-01-14 06:57:06 0 0

“Хүүхдийн эрүүл мэнд-Амны хөндийн эрүүл ахуй” сэдэвт урьдчилан сэргийлэх үзлэг

2019-01-14 08:05:45 0 0

Ажилд авна

2018-05-14 11:50:12 0 0

Байгууллагын танилцуулга

2018-01-09 10:22:35 0 5406

Ажлын байрны хоолзүй сэдэвт сургалт зохион байгуулав

2018-04-15 22:22:33 0 94

Тендерийн үйл ажиллагааг зохион байгуулав

2018-04-15 22:35:52 0 38

"АСГАТ" ОНӨААТҮГ-ын бүтэц орон тоо

2018-04-19 22:41:07 0 36

Захирлын тушаалууд

2018-02-08 15:13:45 0 1

Нийслэлийн засаг даргатай "Үр дүнгийн гэрээ" байгуулав.

2018-02-12 12:06:38 0 0

2017 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх ажилд амжилттай шалгуулав

2018-04-15 22:54:34 0 0

Цэцэрлэгүүдийн вэб сайтууд

2018-04-16 21:39:15 0 0

Ажилчдын танилцуулга

2018-04-19 22:58:04 0 0

“Эрүүл хүнс амьдралын баталгаа” сургалт, семинар боллоо.

2019-01-14 06:32:07 0 0

Бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагуудад зориулсан сургалт зохион байгууллаа

2019-01-14 06:57:06 0 0

“Хүүхдийн эрүүл мэнд-Амны хөндийн эрүүл ахуй” сэдэвт урьдчилан сэргийлэх үзлэг

2019-01-14 08:05:45 0 0

Ажилд авна

2018-05-14 11:50:12 0 0

Шинэ веб сайт таалагдаж байна уу