Дүрмээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилт

2023/04/21
Дүрмээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилт
БАЙГУУЛЛАГЫН ДҮРМЭЭР ХҮЛЭЭСЭН ЧИГ ҮҮРГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН
 
1.1 . ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР НЬ ҮНДЭСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛЭЭ ДЭМЖИХ, АЮУЛГҮЙ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ШААРДЛАГАД НИЙЦСЭН, БАТАЛГААЖСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНЭЭР БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ ХАНГАХ ҮҮДНЭЭС ГОЛ НЭРИЙН БАРАА БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ҮЙЛДВЭРЭЭС НЬ ШУУД НИЙЛҮҮЛЭХ
Энэхүү зорилтын хүрээнд Асгат Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар нь түргэн муудах чанартай бүтээгдэхүүн болох сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, талх нарийн боовыг  10 гэрээт аж ахуй нэгжээс  цэцэрлэгүүдэд шууд нийлүүлж ажиллав.  Үүнд:
  1. “Апу дейри” ХХК- иас сүү, тараг, зөөхий, цөцгийн тос, шар тос, шар сүү, хайлмаг, ээдэм зэрэг 43 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрээс нь цэцэрлэгүүдэд шууд нийлүүлсэн.
  2. “Монсүү” ХХК сүү, тараг, аарц, ааруул, шар тос, хайлмаг, зөөхий, цөцгийн тос, бяслаг, шар сүү зэрэг 33 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрээс нь цэцэрлэгүүдэд шууд нийлүүлсэн.
  3. “Талх чихэр” ХХК талх, нарийн боовны 24 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрээс нь цэцэрлэгүүдэд тус тус нийлүүлсэн болно .
Дүгнэлт: Үйлдвэрийн газар нь үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжих, аюулгүй, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн, баталгаажсан бүтээгдэхүүнээр Баянгол дүүргийн сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудыг хангах үүднээс гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрээс нь шууд нийлүүлэх үзүүлэлтийг ханган ажилласан.  Гурвалсан гэрээт байгууллагууд нь бүгд үндэсний үйлдвэрлэгч компани бөгөөд талх, нарийн боов, сүү , сүүн бүтээгдэхүүнийг эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн, стандартын шаардлага хангасан, эрүүл ахуй, шинжилгээний бичгүүдийн хамт  бүрэн нийлүүлэгдэж байна.   Мөн цэцэрлэгүүдийн захиалгын дагуу өглөө бүр компаниуд  өөрсдийн стандартын шаардлага хангасан автомашинаар түгээлтийн ажлыг гүйцэтгэж байна. 
1.2 ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР НЬ СТАНДАРТЫН ШААРДЛАГА ХАНГАСАН БУСАД НЭРИЙН ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ /ИМПОРТООР АВДАГ/ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН БОЛОМЖИТ ҮНЭЭР СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД НИЙЛҮҮЛЭХ
Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол хүнсэнд хэрэглэгдэх хүнсний түүхий эд, бараа бүтээгдэхүүнийг жил бүр “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах” тухай хуулийн дагуу тендер зарлаж аж ахуйн нэгжүүдийг сонгон шалгаруулж гэрээ байгуулан ажиллаж байна. 2023 онд  1удаагийн нээлттэй тендерийг  22 багцад хувааж, хүнсний бүтээгдэхүүн бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагыг сонгон шалгаруулахаар тендер зарласан бөгөөд үнэлгээ хийгдэж буй төлөвтэй байна.
Асгат-ОНӨААТҮГ-ын Хүнсний эрүүл ахуйч дээрх бараа бүтээгдэхүүний сав баглаа, боодлын бүрэн бүтэн байдал, үйлдвэрлэсэн огноо, шошгожилтын байдал, гарал үүслийн бичиг, холбогдох шинжилгээний бичгийн хамт шалган хүлээн авч, МХЕГ-ын зөвлөмжийн дагуу хадгалж, агуулахын температур, чийгшилийг хэмжиж тэмдэглэл хөтлөн ажиллаж байна.
2023 оны 04 сарын байдлаар БГД-ийн төрийн өмчит 38 цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын 8 сургуульд хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэн ажиллаж байна.
Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх, хадгалах, тээвэрлэх, борлуулах үйл ажиллагаанд дэвшилтэт технологи нэвтрүүлж, үйлдвэрлэгчээс хэрэглэгч хүрэх дамжлагад хүнсний тэжээллэг чанарыг алдагдуулахгүй байх нөхцөл бүрдүүлэх зорилгоор Баянгол дүүргийн төрийн өмчийн цэцэрлэгүүдийг байршлаар нь хувааж, зориулалтын түгээлтийн машины даацад нийцүүлэн хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг халдвар хамгааллын дэглэм баримтлан,  хурдан шуурхай түгээх ажлыг зохион байгуулав.
Түгээлтийн баг                                            Түгээлт хийж буй байдал
1.3.        ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР НЬ СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГАД НИЙЛҮҮЛЖ БУЙ БАРАА БҮТЭЭГДЭХҮҮНД ГАРАЛ ҮҮСЭЛ, МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮГНЭЛТ ХИЙЛГЭЖ БАЙХ.
Хүнсний түүхий эд, бараа бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх зориулалтын 3 түгээлтийн машинтай бөгөөд ариутгал цэвэрлэгээний зааврын дагуу өдөр тутам цэвэрлэж хүнсний эрүүл ахуй, ариун цэврийг ханган ажиллаж байгаа бөгөөд хүүхдийн хоол хүнсний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр дараахь  арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэв. Үүнд:
  • “Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай” хуулийн 10.1.7 дугаар зүйлд заасны дагуу Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг гардан тээвэрлэдэг, хүнсний сүлжээнд ашиглах, хэрэглэх эд зүйлстэй биечлэн харьцдаг ажилтныг эрүүл мэндийн үзлэгт тогтмол хамруулж байна.  2022 оны 02 сард бүх ажилтан албан хаагчдыг  эрүүл мэндийн үзлэг  шинжилгээнд хамруулсан.
  • “Худалдааны агуулах, ерөнхий шаардлага” MNS5364:2011 стандартын 8.4 зүйлд заасны дагуу Агуулахын ариутгал, халдваргүйтгэлийг мэргэжлийн байгууллагатай гэрээ байгуулан гүйцэтгэж байна. Энэ оны 8, 10 дугаар саруудад агуулах болон оффисийн байрны ариутгал халдваргүйжилтийн ажлыг “Өгөөш” ХХК-иар гүйцэтгүүлж, хүнсний шавжгүйтэл, мэрэгчгүйтэлийн ариутгал хийлгүүлэв.
  • “Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай” хуулийн 9 дүгээр зүйлд заасан хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн тогтоох бүртгэлийг хөтлөж, тус хуулийн 8 дугаар зүйлд заасны дагуу хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг буцаах болон татан авах тухай журам боловсруулан мөрдөн ажиллаж байна.
  • Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 06 сарын 04-ны өдрийн 207 дугаар тушаалын гуравдугаар хавсралтад тусгасан “Тусгай хоолны дэглэмтэй хүн, цэцэрлэгийн хүүхэд, ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад зориулсан хоол үйлчилгээнд хориглох хоол хүнсний түүхий эд, хүнсний бүтээгдэхүүн” жагсаалтыг баримтлан ажилласан болно.
Дүрмээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилт  
Асгат ОНӨААТҮГ Facebook