Хэтийн зорилго

  • Хүнсний хангамжийн анхдагч байгууллагын ажил үйлчилгээгээ улам чанаржуулж Монгол улсын “Хүнсний тухай хууль”, “Хүнсний аюулгүйн байдал”-ын тухай хуулийг чандлан сахиж ажиллах.
  • Өөрийн гэсэн барилга байгууламжтай болж хүнсний агуулахын стандартад нийцсэн хуурай хүнсний агуулах, махны агуулахтай болох. Мөн үүнээс гадна сургуулийн өмнөх боловсролын хүүхдүүдэд өгөх хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүний стандартын шаардлага хангасан хүнсний цехтэй болж шинэлэг үйлчилгээг зах зээлд бүрэн хүргэн  үйлчлэх.
  • Хүнс тээвэрлэлтийн стандартад нийцсэн үйлчилгээний машин тоног төхөөрөмжөө шинэчилж болж хүүхдэд эрүүл аюулгүй баталгаат хүнсээр тасралтгүй хурдан шуурхай үйлчилж ажиллах
  • Туслах аж ахуй эрхлэн цаашид малыг эрчимжсэн аж ахуйн чиглэлээр хөгжүүлэх зорилт тавин Төв аймгийн Баянчандмань суманд цөм сүрэг бүрдүүлэн ажиллаж байна
  • Хүнсний ногооны аж ахуй эрхлэн жилд 1,5-2га талбайд хүнсний ногоог өөрийн ажилчдын хүчээр тариалж байгууллагын өөрийн орлогод хувь нэмэр оруулж ажиллаж байна.
  • Мөн Төв аймгийн Борнуур суманд хүлэмжийн аж ахуй эрхлэн өргөст хэмх, улаан лооль тариалан цэцэрлэгүүдэд нийлүүлж эхлээд байна.