Хэтийн зорилго

НИЙСЛЭЛИЙН СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГА, ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИУДЫГ ЭРҮҮЛ АХУЙН СТАНДАРТ ШААРДЛАГА ХАНГАСАН БАТАЛГААТАЙ, ЧАНАРТАЙ ХҮНСНИЙ БАРАА БҮТЭЭГДЭХҮҮНЭЭР ТАСРАЛТГҮЙ ХАНГАХАД ОРШИНО.