Бүтэц зохион байгуулалт

2020 онд 27 хүний орон тоотой ажиллахаар төлөвлөгдсөнөөс Хөдөлмөрийн гэрээний үндсэн дээр 18 ажилтантай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллаж байна.

Асгат ОНӨААТҮГ-ын захирал Э.Энхтөр Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одонт, удирдлагын академийн төрийн удирдлагын магистрант

“Асгат” ОНӨААТҮГ-ын захирлыг Нийслэлийн Засаг дарга томилон ажилладаг. “Асгат” ОНӨААТҮГ-ын захирал нь Нийслэлийн Засаг даргатай жил бүр “үр дүнгийн гэрээ”, НӨХГ-ын даргатай Контракт байгуулан ажлын гүйцэтгэлээ тайлагнан ажилладаг болно.

 

 

 

 

Байгууллагын ажиллагсдын бүтэц орон тоо